{slidetitel} {slidesubtitel} auteur - ghostwriter - contentwriter

Contentwriter

Vanuit mijn ervaring als (bedrijfs)journalist en copywriter schrijf ik copy of content waarmee bedrijven sneller van prospecten klanten maken. Ik werk op basis van aangeleverde input, research of interviews in het Nederlands, Frans of Engels. De tone of voice stem ik vanzelfsprekend op de doelgroep van de opdrachtgever af. Van strikt zakelijk tot belevend, en alles wat daartussen ligt. Met de toegankelijkheid van de boodschap voorop.

 

Auteur – ghostwriter

De redactie van ‘bedrijfsboeken met een doel(groep)’ is een kolfje naar mijn hand. Dankzij de subtiele maar trefzekere verwoording van hun Unique Selling Proposition (USP) verdienen bedrijven hun investering terug en verwezenlijken ze hun marketing- of communicatiedoelstellingen. Anders gezegd: ze verkopen meer producten of diensten. Indien gewenst zorg ik bovendien voor de coördinatie met fotografen, vertalers, vormgevers en drukkers.

 

Wat kan ik voor u (her)schrijven?

- persberichten en -dossiers
- case studies / success stories / testimonials
- artikels in klanten- of personeelmagazines
- publireportages
- webteksten
- (bedrijfs)boeken
- white papers
- e-mailcampagnes
- …

Bij artikels na een interview zorg ik ook voor de goedkeuring door de interviewee. Of wenst u dat ik een redactievergadering bijwoon, begeleid of aanstuur?

Opdrachtgevers?

Wie op mij een beroep doet? Reclame-, communicatie- of pr-bureaus, uitgevers van kranten, magazines of boeken, marketing- of communicatieverantwoordelijken bij bedrijven, … om er enkele te noemen. Voorbeelden van opdrachtgevers zien?